27 sierpnia 2010

Piotr Marecki - Świat nieprzedstawiony: wieś polska

W połowie września ruszają zdjęcia do filmu Andrzeja Barańskiego „Księstwo” według powieści „Niech żyje wolność” Zbigniewa Masternaka. Książki o tyle szczególnej, że opowiadającej o wsi i napisanej w znacznej części gwarą. W najnowszej młodej literaturze pochodzący z Piórkowa w Górach Świętokrzyskich Masternak (urodzony w 1978 roku) jest jedynym pisarzem przyznającym się do korzeni chłopskich i inspirującym się kiedyś potężnym nurtem literatury tworzonej przez Myśliwskiego, Nowaka, Kawalca. Andrzej Barański zauważył opowiadania Masternaka w 2002 roku w drukującym literaturę chłopską piśmie „Regiony”, na długo przed debiutem książkowym pisarza. Już wtedy zwrócił się do niego z propozycją ekranizacji, stąd – po filmie o Białoszewskim „Parę osób, mały czas” – jest to kolejny projekt reżysera o kilkuletniej już historii.

Więcej: http://przekroj.pl/opinie_inne_artykul,7331.html

Brak komentarzy: