30 listopada 2010

KINO. POLSKA > otwarte spotkania o polskim kinie - w ramach Plus Camerimage 2010

KINO. POLSKA > surrealnie
1 grudnia 2010, środa, 13.30 - 15.00

Sala Konferencyjna, Centrum Konferencyjne Opery Nova, Piętro 3-cie

Spotkanie wokół książki Dzieje grzechu. Surrealizm w kinie polskim pod redakcją Kuby Mikurdy i Kamili Wielebskiej.
Czy tradycja surrealistyczna może stać się inspirującą alternatywą wobec filmowego realizmu w polskiej kinematografii? Na czym polega specyfika "polskiego surrealizmu"? Jak sytuować surrealizm polski w szerszym kontekście kulturowym i społeczno-politycznym - wobec sinej tradycji romantycznej, socrealizmu i katolicyzmu? Czy surrealistami byli Has, Borowczyk, Żuławski, Skolimowski, Polański, Lenica, Szulkin? Jaki udział w budowaniu surrealistycznych wizji na ekranie mają zdjęcia filmowe?

Współpraca: Ha!art (www.ha.art.pl)KINO. POLSKA > zwrot literacki
1 grudnia 2010, środa, 17.00 - 18.30

Sala Konferencyjna, Centrum Konferencyjne Opery Nova, Piętro 3-cie
Spotkanie zainspirowane 32 numerem czasopisma "Ha!art" poświęconym literackiemu zwrotowi w polskiej kinematografii.
Jak filmowcy postrzegają dzisiaj potencjał filmowy literatury, co to znaczy proza adaptowalna? Czy do filmu można przenieść jedynie klasycznie skrojona narracje, za która tęsknią polscy reżyserzy? Czy przy procesie adaptacji twórcy filmowi powinni poddać się logice tekstów literackich czy zaproponować swoja interpretację? W debacie weźmie udział m.in. Piotr Marecki (wydawca, krytyk, szef wydawnictwa Ha!art) oraz reżyserzy: Julia Ruszkiewicz, Małgorzata Szumowska, Piotr Kielar.

Współpraca: Ha!art (www.ha.art.pl)KINO. POLSKA > restart
3 grudnia 2010, piątek, 18.30 - 20.00

Sala Konferencyjna, Centrum Konferencyjne Opery Nova, Piętro 3-cie

Spotkanie poświęcone inicjatywie "Restart polskiego kina"

Jakiego rodzaju zmiany potrzebuje polskie kino? Czy inicjatywy teoretyczno-praktyczne mogą doprowadzić do restartu w polskiej kinematografii? I co po niej ma nastąpić? W spotkaniu o charakterze seminaryjnym wezmą udział członkowie inicjatywy "Restart polskiego kina", m.in. Joanna Ostrowska, Kuba Mikurda, Witold Mrozek, Błażej Hrapkowicz, Bartek Frąckowiak, a także studenci szkół filmowych oraz aktywni twórcy.

O RESTARCIE: think tank polskiego kina, pracujący na rzecz jego zmiany (zrestartowania). Powstał 31 lipca 2010 podczas festiwalu Era Nowe Horyzonty. Nazwa odnosi się do działającej w dwudziestoleciu międzywojennym Spółdzielni START. Restart to postdyscyplinarny zespół, składający się z krytyków filmowych, naukowców, filozofów, pedagogów, pisarzy, redaktorów, kuratorów urodzonych w latach '70 i '80., realizujących swoje cele poprzez krytykę filmową, badania naukowe, działalność ekspercką, edukacyjną, wydawniczą. Grupa działa w mediach masowych, prasie specjalistycznej, internecie, portalach społecznościowych, na uniwersytetach, przy inicjatywach filmowych, festiwalach, poprzez wydawnictwa. Obecnie wokół restartu skupionych jest ponad 20 osób.

Współpraca: Restart (www.restart-polskiego-kina.blogspot.com)


Zachęcamy do odwiedzenia naszego festiwalowego stoiska, znajdującego się w holu Opery Novej! W ofercie m.in. wszystkie książki z Linii Filmowej Ha!artu z rabatem 25%, a także książki Krytyki Politycznej i książki wydawnictwa słowo/obraz terytoria.


Więcej informacji na stronie: http://www.pluscamerimage.pl/index.php?lang=pl&pg=3507

27 listopada 2010

Rozmowa: Marecki, Ostrowska: Restart polskiego kina

Literatura to jest ten pierwszy krok?

P.M.: Literatura to jest pierwszy krok. Chcielibyśmy, żeby kino otworzyło się na to, co poza kinem. Sami filmowcy, podczas naszego restartowego spotkania we wrześniu w Warszawie w Tarabuku, mówili, że są tacy… niepokalanie poczęci. Co to znaczy? Nieomylny twórca, który nie ogląda się na to, co wydarzyło się w innych dziedzinach sztuki, nikogo nie chce słuchać, bo sam najlepiej wie. Obawiam się niestety, że takiej postawy uczą szkoły filmowe.

Więcej: http://www.stopklatka.pl/wydarzenia/wydarzenie.asp?wi=71729&klik=zobtakze

20 listopada 2010

32. numer postdyscyplinarnego magazynu o nowej kulturze "Ha!art" już w sprzedaży!

Temat numeru Co Robić? Literacki restart kina polskiego.

W numerze: Ankieta - Co robić? Liiteracki restart kina polskiego:

Paweł Dunin-Wąsowicz, Jakub Winiarski, Anna Marchewka, Jarosław Lipszyc, Marta Syrwid, Piotr Macierzyński, Mariusz Pisarski, Adam Bolewski,

Agnieszka Wiśniewska, Tadeusz Lubelski, Juliusz Strachota, Krzysztof Tomasik, Marta Dzido, Joanna Pawluśkiewicz, Zbigniew Masternak, Michał Tabaczyński, Grzegorz Wysocki, Marcin Wilk,Łukasz M. Maciejewski, Jaś Kapela, Joanna Ostrowska, Kamil Śmiałkowski, Łukasz Saturczak, Grzegorz Jankowicz, Jan Krasnowolski, Darek Foks, Eliza Szybowicz, Bernadetta Darska, Maciej Pisuk, Marta Sztanka, Tomasz Piątek, Agnieszka Jakimiak, Jerzy Franczak, Błażej Warkocki, Joanna Orska, Jakub Majmurek, Wojciech Rusinek, Jakub Momro, Jarosław Pietrzak, Łukasz Orbitowski, Sylwia Chutnik, Inga Iwasiów, Maciej Parowski, Anka Sasnal, Przemysław Czapliński, Bożena Keff...

Więcej: http://ha.art.pl/wiadomosci/1325-32-numer-postdyscyplinarnego-magazynu-o-nowej-kulturze-haart-juz-w-sprzedazy.html

Andrzej Szpindler - Coś albo hologram widzenia w zwiewnym sercu ideografii

W każdym razie jest obowiązkiem drugiego sekretarza i tłumacza ustalić terminologię ideografii, czyli uwzględnić okoliczność, że języki nasze nie są w codziennym użyciu, a dzięki ideografii można posługiwać się nimi w życiu niecodziennym, dzięki temu powróciliśmy niejako na stanowisko starych Rzymian. – Leopold Buczkowski, Kamień w pieluszkach
André Malraux pisał swego czasu (Literatura a przemijanie, tłum. A. Tatarkiewicz): „Wiek XIII i nasz wiek (wiek XX – przyp. Andrzeja) to stulecia obrazów, ale stulecia przeciwstawne.

Więcej: http://ha.art.pl/komentarze/1348-andrzej-szpindler-cos-albo-hologram-widzenia-w-zwiewnym-sercu-ideografii.html

enh.pl - o spotkaniach Restartu

Odbyły się ostatnio dwa spotkania środowiska filmowego i literackiego - warszawski wrześniowy Restart polskiego kina i październikowy Okrągły Stół Filmowców i Literatów w Zgierzu, zadające pytanie: co robić (z polskim kinem)? Uczestniczyli w nich reżyserzy i reżyserki, pisarze i pisarki, producenci i producentki kreatywne.

"Na razie wszystko odbywa się na poziomie wypracowania słownika, który - co czas pokaże - może przemieni się we wspólne działania - relacjonuje w Przekroju (nr 41, z 12.10.2010) organizator spotkań Piotr Marecki, szef korporacji Ha!art, założyciel think-tanku pracującego na rzecz zmiany polskiego kina - Pewne jest, że najważniejsze zwroty, jakie do tego słownika trzeba wprowadzić to nieobecne przez 20 lat 'myślenie zespołowe' i 'funkcja kierownika literackiego'.

Więcej: http://www.enh.pl/aktualnoscm.do?id=1105

Tadeusz Sobolewski - Restart polskiego kina

W specjalnym wydaniu "Ha!artu" przygotowanym z okazji okrągłego stołu pisarzy i filmowców czytam, że właśnie powstała adaptacja gejowskiego "Lubiewa", podobnie jak ekranizacja obrazoburczego poematu "O matce i ojczyźnie" Bożeny Keff. Nazwiska reżyserów nic nie mówią. Ale oto kolejna rewelacja: nakręcono "Polski kwiecień" inspirowany powieścią "Ojciec odchodzi" Piotra Czerskiego, zestawiającą dwie żałoby Polaków - po Janie Pawle II i po katastrofie smoleńskiej. "Film ten - czytam w entuzjastycznej recenzji - wstrzykuje kolorową groteskę w histeryczny czarny patos". Zdążył otrzymać Grand Prix na festiwalu Realismo w Lanciano z rąk samego Cesarego Zavattiniego, ojca włoskiego neorealizmu. Oczywiście to fikcja, nie ma tych filmów. Ale mogłyby być.

Więcej: http://wyborcza.pl/1,76842,8518956,Restart_polskiego_kina.html#ixzz15rAq6uwY

Błażej Hrapkowicz - Kino bez kobiet

Współczesne polskie kino środka wzbudza irytację, bo nie dorasta do oczekiwań, jakim powinno sprostać. Nie jest z pewnością mądre, a jeśli odzwierciedla zainteresowania i problemy publiczności, robi to w sposób anachroniczny bądź prostacki. Aby mierzyć się ze współczesnością, musiałoby pokryć jak najszersze spektrum postaw, perspektyw, punktów widzenia, ról społecznych, modeli postępowania, podczas gdy zbyt często dokazuje na zaścianku. Jego papierkiem lakmusowym jest sposób przedstawienia kobiety - miejsce, jakie wyznacza jej w społeczeństwie, historii, relacjach interpersonalnych, rodzinie, prokreacji, związkach miłosnych. Tutaj wszystko widać jak na dłoni - anachronizm, prymitywne stereotypy, intelektualne płycizny. Polskie kino środka mówi do narodu, ale takiego, w którym kobieta nie ma prawa głosu, nie istnieje albo jest więźniarką wzorców kulturowych.

Więcej: http://www.dwutygodnik.com/artykul/1553-kino-bez-kobiet.html

Jakub Majmurek - Połaniecczyzna na strzeżonym osiedlu

Dwa pierwsze, pełnometrażowe filmy Marcina Wrony opierają się na identycznej sytuacji narracyjnej. W obydwu filmach młody mężczyzna w swoich najlepszych latach, cieszący się już znacznym sukcesem zawodowym i mogący – jak sądzi z początku widz – liczyć tylko na więcej, nagle staje przed perspektywą bliskiej, nagłej i pewnej śmierci. Do boksera Igora, bohatera Mojej krwi, śmierć przychodzi w postaci raka mózgu. Michała z Chrztu (drobnego przedsiębiorcę, właściciela i dyrektora zakładu produkującego plastikowe okna) nawiedza pod postacią ciążącego na nim wyroku śmierci wydanego przez dawnych kolegów z gangu, których kiedyś zdradził. W obliczu pewnego i bliskiego końca Michał i Igor decydują się na ten sam ruch, każdy z nich próbuje przekazać swojemu najbliższemu przyjacielowi swoją pozycję społeczną, wszystko, co dzięki niej posiada, oraz rodzinę: partnerkę i jej dziecko (czy też, biorąc pod uwagę stosunek do tej sprawy samych bohaterów należałoby napisać, że każdy z nich pragnie przekazać najlepszemu przyjacielowi wszystko, co posiada – w tym partnerkę i dziecko).

Więcej: http://www.krytykapolityczna.pl/Serwiskulturalny/MajmurekPolaniecczyznanastrzezonymosiedlu/menuid-1.html

Michał Oleszczyk - Chrzest (2010, Wrona)


Ocena: *1/2

W kinie Marcina Wrony kobiety są jak puchary przechodnie: świecą pustymi oczkami równie ładnie przy facecie nr 1 i facecie nr 2. Są dziedziczone, niczym starotestamentowe żony zmarłych braci, a reżyser skupia się na wrzaskach i łzach mężczyzn, rzucających się sobie to w ramiona, to do gardeł. W Chrzcie – bardziej nawet, niż w Mojej krwi (2009) – prawdziwa love story toczy się na wypartym poziomie homoerotycznym, podczas gdy (bezbłędnie nazwana przez Michała Walkiewicza) kobieta-paprotka mruga bądź jęczy, w zależności od tego czy akurat jest ozdobą, czy dmuchaną lalką.

13 listopada 2010

Redakcja „Pograniczy” zaprasza

Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny "Pogranicza" we współpracy z Instytutem Polonistyki i Kulturoznawstwa US, Kołem Naukowym Gender US, Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Teatrem Małym zaprasza na listopadowy cykl warsztatów: Polityka literatury. Warsztaty krytycznoliterackie, Twórcze pisanie: historie poszukiwane oraz Literacki restart polskiego kina.

Pierwszy z warsztatów – Polityka literatury. Warsztaty krytycznoliterackie poprowadzi Igor Stokfiszewski. Spotkanie rozpocznie się 15 listopada (poniedziałek) o godzinie 15.00 w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa (budynek III, s.100).

Igor Stokfiszewski (1979) – krytyk literacki. W latach 2001-2006 redaktor działu literackiego magazynu „Ha!art”, od 2006 roku członek zespołu „Krytyki Politycznej”,
współkurator REDakcji KP w Warszawie. Współredaktor (wraz z Piotrem Mareckim i Michałem Witkowskim) książki „Tekstylia. O rocznikach siedemdziesiątych” (2002). Szkice i recenzje publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Krytyce Politycznej”, „Ha!arcie”, „FA-arcie” i „die tageszeitung”. Jest recenzentem książkowym programu Czytelnia (TVP Kultura). Prowadzi seminarium literackie w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia na warszawskiej Pradze. Mieszka w Warszawie.

Kolejne z spotkanie w ramach cyklu Redakcja Pograniczy zaprasza zatytułowany jest Twórcze pisanie: historie poszukiwane. Warsztaty, które odbędą się 16 listopada (wtorek) o godzinie 17.00 w Teatrze Małym, poprowadzi pisarka Izabela Filipiak.

Izabela Filipiak pisze prozę, poezję i eseistykę. Prowadziła warsztaty i zajęcia z twórczego pisania w międzynarodowych ośrodkach kulturalnych, na Uniwersytecie Warszawskim i w Studium Literacko-Artystycznym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Opublikowała m.in. powieść Absolutna amnezja, zbiór wierszy Madame Intuita i podręcznik-esej Twórcze pisanie dla młodych panien. Jest stypendystką International Writers Program przy Uniwersytecie w Iowa. W latach 2003−2006 była visiting scholar na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Po uzyskaniu tytułu doktora filozofii w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (2005) specjalizowała się w zakresie literatury w języku angielskim i twórczego pisania w Mills College w Kaliforni (2009). Obecnie pracuje w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Interesuje się współczesną autobiograficzną prozą amerykańską (memoir). Interesuje się tematami żałoby, przestępczości, płci i rodzaju, modernizmu i postmodernizmu oraz czarnego humoru.

26 listopada (piątek) Piotr Marecki poprowadzi Literacki restart polskiego kina. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.30 w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Nauczycieli, przy ulicy Sowińskiego 68.
Warsztaty o przyliterackim statusie kina polskiego, funkcji zespołów filmowych, kierowników literackich, scenariuszach, adaptacjach, relacjach kina z literaturą w okresie Szkoły Polskiej Filmowej, Kina Moralnego Niepokoju oraz po 1989 roku prowadzi dr Piotr Marecki (1976) - adiunkt w Instytucie Kultury UJ, redaktor naczelny magazynu "Ha!art", współtwórca Szkoły Scenariuszowej, członek think tanku Restart.
Igor Stokfiszewski, Polityka literatury. Warsztaty krytycznoliterackie
15 listopada 2010, godz. 15.00, IPiK, al. Piastów 40 b, bud. III, s. 100
Izabela Filipiak, Twórcze pisanie. Historie poszukiwane
16 listopada 2010, godz. 17.00, Teatr Mały, ul. Bogusława 6
Piotr Marecki, Literacki restart polskiego kina
26 listopada 2010, godz. 10.30, ZCDN, ul. Sowińskiego 68
Wstęp wolny

2010/11/09