23 sierpnia 2010

restart polskiego kina


Plany:

1. rozwój krytyki filmowej (nowe formy, postdyscyplinarny charakter, postulatywny wymiar)
2. wypunktowanie konkretnych postulatów i rozwiązań dla polskiego kina oraz wprowadzenie ich w życie (literatura na ekrany, forma filmowa, model zespołowy, nowe funkcje w kinematografii - kierownik literacki, producent kreatywny)
3. przepisanie historii polskiego kina (kanon z nazwiskami dotąd marginalizowanymi m.in. Żuławski, Barański, Szulkin, Królikiewicz, Borowczyk, Wiszniewski, Lech Majewski, Themersonowie, odnowienie tradycji kina opartego na formie, surrealizmu, kina zaangażowanego, wykreowanie nowych tendencji m.in. "nowe kino historyczne", polskie queer cinema, polskie kino gatunkowe)
4. praca nowych teorii, wprowadzenie ich w polski obieg (Zizek, McGowan, Mulvey, Agamben, Badiou, Nancy)
5. zainteresowanie eksperymentem (ustanowienie nagrody dla filmu eksperymentalnego), otworzenie kina polskiego na inne dziedziny (literatura, sztuki wizualne) 
6. stworzenie grupy krytyków towarzyszących nowym polskim twórcom filmowym
7. opiniowanie scenariuszy i treatmentów, scriptdoctoring
8. działalność edukacyjna (DKF-y, wykłady, debaty)
9. kontekst międzynarodowy (dwujęzyczne publikacje o polskim kinie)

W pierwszym, założycielskim spotkaniu udział wzięli:

Łukasz Andrzejewski, Darek Arest, Tomasz Bielenia, Błażej Hrapkowicz, Piotr Kletowski, Kaja Klimek, Tomasz Klimala, Agnieszka Jakimiak, Stanisław Liguziński, Jakub Majmurek, Piotr Marecki, Kuba Mikurda, Witold Mrozek, Paweł Mościcki, Jagoda Murczyńska, Michał Oleszczyk, Joanna Ostrowska, Bogna Rosińska, Michał Walkiewicz, Michał Zygmunt